تا آماده شدن این بخش می توانید توضیحات را از فایل زیر مطالعه کنید .(راهنمای خرید)


فرم ثبت نام کنکور 96
نام
نام خانوادگی
جنسیتمردزن
کد ملی(پسورد شما است)
تاریخ تولد
نام استان
نام شهر
معدل نهایی
نام مدرسه
نوع مدرسه
تلفن همراه(نام کاربری شمااست)
تلفن ثابت
پست الکترونیک
انتخاب عکس
4رقم آخر کارت